V roce 2012 jsme splnily zkoušku ZZO se známkou výborně a zkoušku BH Obstála - VD

 

17.11.2011 jsme úspěšně splnily zkoušku ZOP